Persoane juridice au obligaţia să încheie contract pentru salubrizare

Persoane juridice au obligaţia să încheie contract pentru salubrizare

În conformitate cu prevederie HCL nr.169/29.12.2016 – Anexa 6, toţi utilizatorii persoane juridice au obligaţia să încheie contract pentru prestarea activităţilor serviciului de salubrizare, până la data de 31.01.2017 cu Compania de Utilităţi Publice (CUP) Tecuci cu sediul în localitatea Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.146 B.

Director economic,
Nicoleta Ţăpoi

Şef serviciu,
Iulian Marin