Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 30.10.2017, orele 16

Sedintă ordinara a CL Tecuci în 30.01.2018

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de  30.10.2017 orele 16 00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:         

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli prin suplimentare de venituri şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2017. Descarcă documentul de AICI
 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 la Societatea PIEŢE PREST TEC S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr.67/31.03.2017 privind aprobarea Programului de activităţi culturale al Municipiului Tecuci, aferent anului 2017, cu modificările şi completările ulterioare. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de transport şi depozitare deşeuri municipale (menajere nepericuloase) ce va fi practicat de Societatea Rampa Rateş S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI 
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.1, nr.2, nr.3 din H.C.L. nr.154/17.07.2017 privind tarifele ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L. pentru unele activităţi din serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Tecuci, în calitate de organ deliberativ al asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci privind reducerea indemnizaţiei administratorului /directorului general al Societăţii CIMITIRUL ETERNITATEA S.R.L.  Descarcă documentul de AICI 
 7. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Tecuci, în calitate de organ deliberativ al asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci privind reducerea indemnizaţiei administratorului /directorului general al Societăţii ZOOLAND TEC S.R.L  . Descarcă Documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Tecuci, în calitate de organ deliberativ al asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci privind reducerea indemnizaţiei administratorului /directorului general al Societăţii ECOPREST TEC S.R.L.  Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Tecuci, în calitate de organ deliberativ al asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci privind reducerea indemnizaţiei administratorului /directorului general al Societăţii ECOGROUP TEC S.R.L  . Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  hotărârii Consiliului Local nr.138/2006 privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil făcută de Ionescu Cecilia – Lucia – Rodica şi inventarierea în domeniul public al acestuia.  Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situată în Tecuci, str. Soarelui nr.1.  Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului situat în strada Petru Rareş, nr.26.   Descarcă documentul de AICI
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui bun imobil, aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Nicoreşti zona CT 8.   Descarcă documentul de AICI
 15. Informări, interpelări, petiții.

 

P R I M A R, Catalin Constantin Hurdubae

AVIZAT,   Secretar, U.A.T. Municipiul Tecuci    ,  Jr. Fotache Valerica

                 

 

 Completare ordine de zi a sedintei ordinare , din data de 30.10.2017 orele 16.00  , cu urmatorul  proiect  pe ordinea  de zi : 

 • Proiect de hotarare  privind aprobarea modificarii organigramei şi a statului de funcţii pentru societatea Rampa Rateş S.RL.Tecuci  . Descarcă documentul de AICI