Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară în 26.04.2018, ora 16

Convocarea Consiliului local Tecuci 07 06 2018

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 26.04.2018 orele 16 00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Săndică Marian, ca reprezentant al Municipiului Tecuci în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOSERV” Galați. Descarcă documentul de  AICI
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 10, pct. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al SPCLEP Tecuci judeţul Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 6/ 27.01.2005 privind înființarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a persoanelor și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia. Descarcă documentul de  AICI
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de  AICI
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife de închiriere prestări servicii pentru un vehicul cu utilizare specială – UNIMOG, tarife ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci.  Descarcă documentul de AICI
  5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru lucrări executate cu utilajul UNIMOG ce va fi practicat de Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci ( fosta Rampă Rateș S.R.L. Tecuci). Descarcă documentul de  AICI
  6. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare de destinație a imobilului (clădire și teren aferent) situat în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 73, în care a funcționat Grădinița cu Program Prelungit nr. 14 Tecuci în Muzeul Cărții și includerea proiectului ”Înființarea Muzeului Cărții în vederea dezvoltării economice, a turismului cultural și creșterii competitivității Municipiului Tecuci” în Programul Operațional Regional (2014-2020), Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.  Descarcă documentul de  AICI
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitare acoperiș piața centrală Tecuci”. Descarcă documentul de  AICI
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii Serviciului Public Local de Asistență Socială în Direcția de Asistență Socială Tecuci, a Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Tecuci. Descarcă documentul de  AICI
  9. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Leonte Ionel.  Descarcă documentul de  AICI
  10. Informări, interpelări, petiții. 

P R I M A R , Catalin Constantin Hurdubae

AVIZAT ,   Secretar, U.A.T. Municipiul Tecuci ,  Jr. Fotache Valerica