Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în 24.mai.2018, ora 17

Convocarea Consiliului local Tecuci 07 06 2018

 

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 24.05.2018, orele 17, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul I 2018. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2018. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Societatea Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de reprezentare în calitate de consilier expert (expert parte) și de a participa la efectuarea expertizei contabile judiciare în dosarul nr. 38380/3/2015 – Romlux Lighting Company S.A. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitare clădire școala Dimitrie Sturdza monument istoric, Tecuci, Județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ” Reabilitare clădire școala Dimitrie Sturdza monument istoric, Tecuci, Județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10.1.B. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de închiriere teren parcuri ce va fi practicat de Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci a unor bunuri. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unui imobil situat în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr.39 şi închirierea lui pentru sediu partid. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea doamnei Bostan Daniela Carleta în funcţia de director executiv al Societăţii Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI

 12  Informări, interpelări, petiții.

–  Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.37/10.01.2018 ( Raport de follow-up) înregistrat la entitatea verificată sub nr.1006/10.04.2018, valorificat prin Decizia nr.37/2017/1/02.05.2018 de prelungire a termenului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse până la 31.07.2018, înregistrat la Primăria Municipiului Tecuci sub nr.46678 din 03.05.2018.

Dispozitia sedintei ordinare din 24.05.2018 poate fi descarcată de AICI


Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de 24.05.2018, orele 1700,  în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următorul proiect al  ordinii de zi :

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr. 65/29.03.2018 privind tariful ce va fi practicat de Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L. pentru unele activități din serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Dispozitia de completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din 24.05.2018 poate fi descarcată de AICI

PRIMAR,  Cătălin Constantin Hurdubae