Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în 7.iun.2018, ora 16

Convocarea Consiliului local Tecuci 07 06 2018

 

Şedinţa de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în data de 07.06.2018 ora 16, în sala de sedinte a UAT Municipiului Tecuci, din str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, cu următoarele  proiecte ale  ordinii de zi:

 

1. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tecuci, prin Consiliul Local al Municipiului Tecuci, din Județul Galați cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Matca din Județul Galați, prin Consiliul Local Matca, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați. Descarca documentul de AICI

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Unității de implementare a ,,Proiectului Școala Prietena Ta” – parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității inclusiv a grupurilor vulnerabile cod SMIS 1062382”. Descarca documentul de AICI

Descarcă dispoziţia de AICI

PRIMAR,  Catalin Constantin Hurdubae