Ședinţă extraordinară a Consiliului Local , în data de 19.06.2018, ora 16

Ședinţa ordinară a Consiliului Local Tecuci 29.03.2018

 

     Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinară, în data de  19.06.2018, orele 1600, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. Nr. 191/29.09.2017 de aprobare a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr.1, localitatea Tecuci, Județul Galați”, cu privire la indicatorii economici. Descarca documentul de AICI
  2. Proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. Nr. 193/29.09.2017 de aprobare a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racoviță, nr.20 bis, localitatea Tecuci, Județul Galați”, cu privire la indicatorii economici. Descarca documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. Nr. 196/29.09.2017 de aprobare a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Clădire Sala Popular, str. Republicii, nr.9, localitatea Tecuci, Județul Galați”, cu privire la indicatorii economici. Descarca documentul de AICI
  4. Proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. Nr. 197/29.09.2017 de aprobare a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Școala Generală nr.10 Dimitrie Sturdza – corp ateliere, str. 1 Decembrie 1918, nr.26, localitatea Tecuci, Județul Galați” și modificarea H.C.L. Nr.198/29.09.2017 de aprobare a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Școala Generală Nr.10 Dimitrie Sturdza – corp sală sport, str.1 Decembrie 1918, nr.26, localitatea Tecuci, Județul Galați”, cu privire la indicatorii economici. Descarca documentul de AICI
  5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Mazilu Daniel prin Asociația Clubul Sportiv Tsunami București. Descarca documentul de AICI
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitare Fundătura Ecaterina Teodoroiu, Municipiul Tecuci, Județul Galați”. Descarca documentul de AICI
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Trotuare pietonale strada Bobâlna, Municipiul Tecuci, Județul Galați”. Descarca documentul de AICI

P R I M A R, Cătălin Constantin Hurdubae

AVIZAT, Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci , Jr. Fotache Valerica