Şedinţă de îndată a Consiliului Local în data de 03.07.2018, ora 16

Ședinţa ordinară a Consiliului Local Tecuci 29.03.2018

Şedinţa de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în data de 03.07.2018 ora 16, în sala de sedinte a UAT Municipiului Tecuci, din str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, cu următoarele  proiecte ale  ordinii de zi:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Sediul Primăriei Tecuci, Județul Galați”.  Descarcă documentul de AICI

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Sediul Primăriei Tecuci, Județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B.  Descarcă documentul de AICI

Descarcă dispoziţia de AICI

PRIMAR,  Catalin Constantin Hurdubae