Ședinţă extraordinară a Consiliului Local , în data de  17.07.2018, orele 16

Sedinta extraordinara a Consiliului local Tecuci in 16 04 2018

          Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinară, în data de  17.07.2018, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2018. Vizualizati documentul AICI
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitarea Clădirii Colegiului Național Calistrat Hogaș Tecuci, Județul Galați”. Vizualizati documentul AICI
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la H.C.L. 123/2018 privind trecerea unui imobil situat în str. Gheorghe Petraşcu 64-66 din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. Vizualizati documentul AICI
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui bun imobil, aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu, nr.64-66, pavilion K. Vizualizati documentul AICI

P R I M A R , Cătălin Constantin Hurdubae

AVIZAT ,  Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci  ,  Jr. Fotache Valerica