Ședinţă ordinară a Consiliului Local, în data de 22.12.2021, ora 16

Sedinta ordinara DEC-2021 Tecuci

  În temeiul, art. 133 alin. 1 coroborate cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. a și alin. 5, art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoștința locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 22.12.2021, ora 1600 are loc ședința ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:  

 1.  Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din: 25.11.2021.
 2.  Proiect de hotărâre nr. 175/09.12.2021 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.AT. Municipiului Tecuci, pe anul 2021. Descarcă documentul de AICI
 3.  Proiect de hotărâre nr. 170/26.11.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022. Descarcă documentul de AICI
 4.  Proiect de hotărâre nr. 176/09.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 5.  Proiect de hotărâre nr. 172/07.12.2021 privind modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 6.  Proiect de hotărâre nr. 183/16.12.2021 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent trimestrului I al anului 2022. Descarcă documentul de AICI
 7.  Proiect de hotărâre nr. 157/02.11.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Construire grup sanitar la Galeriile de artă Gheorghe Petrașcu”, municipiul Tecuci, județul Galați. Descarcă documentul de AICI
 8.  Proiect de hotărâre nr. 192/16.12.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Reabilitare Hala str. 1 Decembrie 1918 nr. 156”, municipiul Tecuci, județul Galați. Descarcă documentul de AICI
 9.  Proiect de hotărâre nr. 182/14.12.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil P+3E cu destinația de prestări servicii, sediu firmă, locuințe de serviciu și branșamente, racorduri la rețelele de utilități publice – strada 1 Decembrie 1918, nr. 48. Descarcă documentul de AICI
 10.  Proiect de hotărâre nr. 181/10.12.2021 privind aprobarea Planului local de acțiune și lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. Descarcă documentul de AICI
 11.  Proiect de hotărâre nr. 180/10.12.2021 privind aprobrea Planului local de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Tecuci în anul 2022. Descarcă documentul de AICI
 12.  Proiect de hotărâre nr. 169/25.11.2021 privind indexarea tarifului de distanță (pornire) maximal pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane în regim de taxi, pe timp de zi și de noapte. Descarcă documentul de AICI
 13.  Proiect de hotărâre nr. 184/16.12.2021 privind darea în folosință gratuită Secției de Pompieri Tecuci din cadrul Inspectoratului Pentru Situații de Urgență a Județului Galați a unor spații situate în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 14.  Proiect de hotărâre nr. 189/16.12.2021 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Tecuci pentru încheierea unui contract de sponsorizare între SC Furtuntec SRL și Spitalul Municipal ”Anton Cincu” având ca obiect lucrări de modernizare, igienizare și dotări, destinate Secției de Pediatrie a Spitalului Municipal ”Anton Cincu” Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 15.  Proiect de hotărâre nr. 188/16.12.2021 privind însușirea rapoartelor de evaluare și aprobarea unui schimb de teren cu sultă, aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci respectiv S.C. Kligor S.R.L. Descarcă documentul de AICI
 16.  Proiect de hotărâre nr. 190/16.12.2021 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință convenabilă în anul 2022. Descarcă documentul de AICI
 17.  Proiect de hotărâre nr. 187/16.12.2021 privind aprobarea unui schimb locuință convenabilă. Descarcă documentul de AICI
 18.  Proiect de hotărâre nr. 185/16.12.2021 privind aprobarea unui schimb locuințe sociale. Descarcă documentul de AICI
 19.  Proiect de hotărâre nr. 186/16.12.2021 privind modificarea Anexei nr. 5 la HCL nr. 96 din 15.05.2017 privind darea în administrare a serviciului de administrare prin gestiune directă către Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci SRL, aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a caietului de sarcini și a indicatorilor de performanță serviciului de  salubrizare.  Descarcă documentul de AICI
 20. Informări, interpelări, petiții.

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de: 22.12.2021, ora 16:00, Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, cu următorele proiecte ale ordinii de zi:

1) Proiect de hotărâre nr.193 /21.12.2021 privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

2) Proiect de hotărâre nr.194 /21.12.2021 privind stabilirea salariilor pentru funcţiile contractuale din cadrul instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Local al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

3) Proiect de hotărâre nr. 191/16.12.2021 modificarea H.C.L. 274/2017 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI

PRIMAR, Lucian-Grigore Costin     
AVIZAT,  Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, George Lucian Borșan