Ședinţă extraordinară de îndată a Consiliului Local, în data de 14.11.2023, ora 16:00

În temeiul, art.133 alin.2, lit.a coroborat cu art.134 alin.1 lit.a, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de  14.11.2023, ora 16 00 are loc şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele  proiecte ale  ordinii de zi:

1.Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din: 26.10.2023.
2.Proiect de hotărâre nr. 216/13.11.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Construcție centrală electrică fotovoltaică UAT Municipiul Tecuci” în cadrul programului „Fondul de modernizare”, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
3.Proiect de hotărâre nr. 217/13.11.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “CONSTRUCȚIE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ UAT MUNICIPIUL TECUCI” în cadrul Programului Fondul pentru Modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
4.Proiect de hotărâre nr. 218/13.11.2023 privind modificarea Anexei 1 și a Anexei 2 la H.C.L. nr. 34/28.02.2023 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent perioadei aprilie-decembrie a anului 2023, astfel cum a fost modificat prin H.C.L. nr. 79/27.04.2023, H.C.L. nr. 90/29.05.2023, H.C.L. nr. 143/25.07.2023, H.C.L. nr. 164/29.08.2023 și H.C.L. nr. 193/27.09.2023. Descarcă documentul de AICI

Dispozitia nr 2356 din 14.11.2023 privind anularea ședinței extraordinare de îndată din data de 14 noiembrie 2023, convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Tecuci nr. 2354 din 13.11.2023. Descarcă documentul de AICI

 

PRIMAR, Lucian-Grigore Costin
AVIZAT,  Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. George Lucian Borșan