Ședinţă extraordinară de îndată a Consiliului Local, în data de 18.09.2023, ora 16:00

În temeiul, art.133 alin.2, lit.a coroborat cu art.134 alin.1 lit.a, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de  18.09.2023, ora 1600 are loc şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele  proiecte ale  ordinii de zi:

  1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 29.08.2023.
  2. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 04.09.2023.
  3. Proiect de hotărâre nr. 176/15.09.2023 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul din strada 1 Decembrie 1918, nr. 55. Descarcă documentul de AICI
  4. Proiect de hotărâre nr. 177/15.09.2023 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare strazi etapa 2-LOT 2” Municipiul Tecuci, jud. Galați. Descarcă documentul de AICI
  5. Proiect de hotărâre nr. 178/15.09.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Tecuci” – COD proiect C10 – I.1.4 – 1056 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.4 – „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
  6. Proiect de hotărâre nr. 17915.09.2023 privind modificarea Art.2 din HCL 67/30.03.2023 privind aprobarea proiectului pentru obiectivul de investitii „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Tecuci” – COD proiect C10 – I.1.4 – 1056 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.4 – „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
  7. Proiect de hotărâre nr. 180/15.09.2023 privind aprobarea participarii UAT Municipiul Tecuci la implementarea proiectului „Eficienta Energetica pentru Cladirile Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)” finantat prin Instrumentul financiar ELENA (European Local Energy Assistance -Asistenta locala Europeana pentru Energie)- Program Orizont 2020. Descarcă documentul de AICI
  8. Proiect de hotărâre nr. 181/15.09.2023 privind aprobarea finantarii cheltuielilor necesare asigurarii mentenantei obiectivului din cadrul proiectului tip de investitii „Bazin de înot didactic si de agrement str. Gheorghe Petrascu nr.64-66,Lot 2,Municipiul Tecuci, jud. Galați. Descarcă documentul de AICI

 

PRIMAR, Lucian-Grigore Costin
AVIZAT,  Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. George Lucian Borșan