Ședinţă ordinară a Consiliului Local, în data de 27.09.2023, ora 16:00

   În temeiul, art.133 alin.1 coroborate cu art.134 alin.1 lit. a, alin.2, alin.3 lit. a și alin.5, art.135 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 27.09.2023, ora 16 00 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:  

 1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 18.09.2023.
 2. Proiect de hotărâre nr. 182 / 21.09.2023 privind modificarea art.2 din H.C.L. nr. 32 din 28.02.2023 provind aprobarea proiectului ”4.Renovare energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Grădinița Prichindel și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată a clădirilor publice.” Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre nr. 183 / 21.09.2023 privind aprobarea  proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învatamant preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Tecuci, județul Galați”, în cadrul Planului National de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta 15-Educație, Apelul de proiecte: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, precum  și a cheltuielilor legate de proiect. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 184 / 21.09.2023 privind asocierea Municipiului Tecuci, prin Consiliul Local al Municipiului Tecuci, în calitate de membru fondator, cu Consiliul Local al Comunei Drăgănești, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Metropolitan Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre nr. 185 / 21.09.2023 privin aprobarea repartizării unei locuințe A.N.L. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre nr. 187  / 21.09.2023 privind aprobarea unui schimb de locuință convenabilă. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre nr. 186 / 21.09.2023 privind aprobarea extinderii unei suprafețe locative sociale proprietatea UAT Tecuci, atribuite doamnei C E. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre nr. 188 / 21.09.2023 privind prelungirea unor contracte de închiriere a pajiștilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre nr. 189 / 21.09.2023 privind atestarea apartenenței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre nr. 190 / 21.09.2023 privind atestarea apartenenței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre nr. 192 / 21.09.2023 privind atestarea apartenenței unui imobil (teren) la domeniul public al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre nr. 193 / 21.09.2023 privind închirierea unui imobil situat în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu nr.64. Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre nr. 194 / 21.09.2023 privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 14. Proiect de hotărâre nr. 195 / 21.09.2023 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 147/25.07.2023 privind aprobarea Protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și U.A.T. Tecuci, județul Galați, referitor la colaborarea instituțională în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963. Descarcă documentul de AICI
 15. Proiect de hotărâre nr. 191 / 21.09.2023 privind aprobarea vânzării directe a imobilului (construcție și teren) situate în strada Ștefan cel Mare. AICI
 16. Informări, interpelări, petiții.

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de: 27.09.2023, ora 16 00, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre nr. 200/26.09.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026. Descarcă documentul de  AICI
 2. Proiect de hotărâre nr. 199/26.09.2023 privind modificarea Anexei 3 la H.C.L. nr. 34/ 28.02.2023 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent perioadei: aprilie-decembrie 2023, astfel cum a fost modificat prin H.C.L. nr.79/27.04.2023, H.C.L. nr.90 / 29.05.2023, H.C.L. nr.143 /25.07.2023 și H.C.L. nr. 164/29.08.2023. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre nr. 197/26.09.2023 privind „Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiul Tecuci, cod AFM VELO01202221800055” în cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect”. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 196/26.09.2023 privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr. 141 din 28.10.2021. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre nr.  198/26.09.2023 privind autorizarea funcționării spațiilor de joacă situate pe  domeniul public și privat al U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de  AICI

 

PRIMAR, Lucian-Grigore Costin
AVIZAT,  Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. George Lucian Borșan