Consiliului local Tecuci este convocat în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016 orele 16 – DOCUMENTE

Pentru şedinţa ordinară s-au inaintat următoarele proiecte : (dispozitia de convocare poate fi descarcata de AICI ) 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli prin suplimentare de venituri şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2016. Descarcă documentul de…

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de indata, în data de 10.10.2016, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi

1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli prin suplimentare de venituri,si modificarea Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare al U.A.T.Municipiul Tecuci,pe anul 2016. Vezi documentul AICI 2.Proiect de hotarare privind acordul asociatului U.AT.Municipiul Tecuci,prin organul sau deliberativ Consiliul Local Tecuci privind revocarea domnului Ionescu Gabriel…

Consiliul Local Tecuci convocat in şedinţa ordinară la data de 23.aug.2016, orele 16:00 – DOCUMENTE

Dispozitie convocare sedintă ordinară ( Descarcă documentul de AICI ) Proces- Verbal ședință de îndată 08.08.2016 ( Descarcă documentul de AICI ) 1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii al Bibliotecii Municipale ,,Stefan Petica” Tecuci. ( Descarcă documentul de AICI ) 2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in comisia de…

Astăzi, 2.aug.2016, are loc şedinţa de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci

În temeiul art. 39, alin. 4, 5 şi 6 din Legea nr.215/2001, se aduce la cunoştinţă locuitorilor Municipiului Tecuci, că la data de 02.08.2016, orele 16.30 are loc şedinţa de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de şedinţe a U.A.T. Municipiului Tecuci, din str.1 Decembrie 1918, nr. 66, cu următoarele proiecte ale…

Componența comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tecuci

În urma validării mandatelor de consilieri locali au fost aprobate și  Comisiile de specialitate ale Municipiului Tecuci. Din Comisia nr. 1, „Studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului Tecuci” fac parte consilierii: – Martin Cristinel Mihail – PSD – Cîmpanu Tudor – PSD – Pintilie Dănuț – PSD – Diaconu…