Despre instituție


DESPRE INSTITUȚIE

 


 

Beneficiarii dreptului de acces la informațiile de interes public furnizate din oficiu și la asigurarea transparenței decizională sunt:

 

  1.  Cetățenii – sunt toți cetățenii României, în condițiile Constituției și a legii cetățeniei române. Exercitarea drepturilor prevăzute de legea transparenței poate fi făcută, din momentul dobândirii cetățeniei, fără nicio discriminare. Din formularea actuală a textului de lege reiese că cetățenii străini sau apatrizii, inclusiv cei rezidenți în România, nu se pot folosi de mecanismele create de lege. Ei însă pot apela la organizațiile legal constituite pentru a putea beneficia de dreptul prevăzut de lege.
  2.  Asociațiile legal constituite reprezintă, în sensul legii transparenței, „orice organizație civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică”. Astfel, din formularea legii reiese că poate fi considerată asociație legal constituită: orice organizație neguvernamentală constituită în temeiul Ordonanței 26/2000 privind asociațiile și fundațiile sau a Legii nr. 21/1924; sindicatele, patronatele, confederațiile și uniunile sindicale reglementate de legislația dialogului social; alte organizații recunoscute de legi speciale, cu personalitate juridică, al căror scop este ”de reprezentare civică”. Nu pot folosi direct mecanismele acestei legi societățile comerciale, organizațiile cooperatiste, asociațiile agricole, partidele politice; acestea pot interveni fie prin intermediul unor persoane fizice, fie prin intermediul unor organizații create pentru a le reprezenta interesele (de ex. asociații de afaceri). 

CE PRESUPUNE CADRUL LEGAL ÎN VIGOARE?
 

  •  Garantat de prevederile Legii nr. 544/2001, ale normelor sale de aplicare, dar și ale Constituției României, prin art. 31, accesul liber și neîngrădit al persoanelor interesate la informațiile de interes public, impune obligația autorităților și instituțiilor publice de a-și desfășura activitatea într-o manieră deschisă față de public. Astfel, potrivit prevederilor legale în vigoare, accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public trebuie să constituie regula, iar limitarea acestuia să fie doar o excepție.
      Informațiile de interes public care trebuie comunicate din oficiu de către fiecare autoritate sau instituție publică vizată de lege sunt grupate în categorii prin Legea nr. 544/2001 – categorii al căror conținut specific este precizat și detaliat prin Memorandumul cu privire la creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public. Mecanismul comunicării din oficiu a informațiilor de interes public stabilește ca obiectiv furnizarea a cât mai multe informații într-un format standard, care să fie publicate în mod uniform la nivelul întregii administrații.
      Un efect pozitiv al standardizării afișării informațiilor de interes public, deci a eficientizării și simplificării implementării transparenței instituționale, este reducerea solicitărilor suplimentare din partea cetățenilor sau a altor reprezentanți ai societății civile sau mass-media, precum și creșterea capacității instituționale și dezvoltarea unei culturi a transparenței.
  •  Legea nr. 52/2003 prevede obligația de transparență, respectiv sarcina autorităților administrației publice de a informa și de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative și la minutele ședințelor publice. Aceste dispoziții legale se aplică de asemenea și documentelor de politică publică elaborate de autoritățile administrației publice centrale….

              Descarcă întreg ghidul de AICI


Total Page Visits: 5019 - Today Page Visits: 5

Comentariile sunt închise.