Dezbatere Publica


DEZBATERI PUBLICE DIN ANUL 2024

22.02.2024– Minuta dezbaterii publice din 21 februarie 2024 „Aprobarea regulamentului privind procedura de atestare a administratorilor de condominii, persoane fizice şi aprobarea regulamentului de autorizare a administratorilor de condominii persoane- juridice specializate din Municipiul Tecuci.” Descarcă documentul de AICI

06.02.2024 –  În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

          ,, Aprobarea regulamentului privind procedura de atestare a administratorilor de condominii-persoane fizice şi aprobarea regulamentului de autorizare a administratorilor de condominii persoane- juridice specializate din Municipiul Tecuci”.

          Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Serviciului Achiziții și Monitorizare cât și pe internet la adresa www.primariatecuci.ro.

          Recomandările scrise ale cetățenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Serviciul Relații cu Publicul, din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, transmise la numărul de fax 0236/816054 sau în format electronic la adresa de e-mail: registratură@municipiultecuci.ro până la data de 19.02.2024 ora 16:00.

          Dezbaterea va avea loc la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, în data de 21.02.2024 ora 10:00.

          Materialele transmise vor purta menșiunea: ,,Recomandare la Proiectul de act normative privind: ,, Aprobarea regulamentului privind procedura de atestare a administratorilor de condominii-persoane fizice şi aprobarea regulamentului de autorizare a administratorilor de condominii persoane- juridice specializate din Municipiul Tecuci”.

Descarcă proiectul de hotărâre de AICI. Descarcă anunțul de AICI

23.01.2024 – În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astăzi, 23.01.2024, se aduce la cunoștința publică documentul proiectului de buget centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe anul 2024.

Locuitorii unității administrativ teritoriale Municipiul Tecuci pot depune sugestii și propuneri privind proiectul de buget.

Propunerile se pot transmite la Direcția Generală Economică-serviciul buget-contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Tecuci, astfel:

 • prin e-mail: buget.contabilitate@municipiultecuci.ro
 • prin poștă la adresa Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 66
 • depuse la sediul instituției Str. 1 Decembrie 1918 nr. 66

Termenul de depunere a propunerilor este: 7 februarie 2024.

Descarcă proiectul de buget de AICI

DEZBATERI PUBLICE DIN ANUL 2023

18.12.2023 – Minuta, Dezbaterii publice din 15 decembrie 2023 „Aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci.” Descarcă documentul de AICI

18.12.2023 – Minuta, Dezbaterii publice din 15 decembrie 2023 „Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023.” Descarcă documentul de AICI

07.12.2023 – În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea numărul 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ: ,,Aprobarea regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoane fizice și juridice în Municipiul Tecuci”

Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Serviciului Monitorizare Servicii Publice cât și pe internet la adresa www.primariatecuci.ro.

Recomandările scrise ale cetățenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la serviciul comunicare din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, transmise la nr. de fax 0236/816054 sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro până la data de 14 decembrie 2023 ora 16:00.

Dezbaterea va avea loc la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio în data de 15.12.2023, orele 11:30.

Materialele transmise vor purta mențiunea ,,Recomandare la proiect de act normativ privind aprobarea regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci”

Descarcă anunțul de AICI

Descarcă proiectul privind Aprobarea regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoane fizice și juridice în Municipiul Tecuci de AICI

05.12.2023 – În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ: „Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024.”

Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Serviciului Venituri și Executare Silită, cât și pe internet la adresa www.primariatecuci.ro.

Recomandările scrise ale cetățenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Serviciul Comunicare, din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, transmise la numărul de fax 0236/816054 sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro până la data de: 14.12.2023, ora 16.00

Dezbaterea va avea loc la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, în data de: 15.12.2023, orele 12.00.

Materialele transmise vor purta mențiunea:”Recomandare la proiect de act normativ privind: „Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024.”

Descarcă anunțul de AICI

30.01.2023 – Minuta, Dezbaterii publice din 26 ianuarie 2023 „Aprobarea Regulamentului de Administrare si Utilizare a Cailor Publice de Comunicatie din Municipiul Tecuci.” Descarcă documentul de AICI

18.01.2023 – În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica locală, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

  “Aprobarea Regulamentului de Administrare si Utilizare a Cailor Publice de Comunicatie din Municipiul Tecuci.”.

Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Serviciului Monitorizare Servicii Publice, cât şi pe internet la adresa www.primariatecuci.ro.

  Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Serviciul Comunicare, din cadrul U.A.T Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, transmise la nr. de fax 0236-816054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro, pâna la data de 25.01.2023, ora 1200.

Dezbaterea publică va avea loc la Casa de Cultură Tecuci, sala Studio, în data de 26.01.2023, ora 11:00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare la proiect de act normativ: “Aprobarea Regulamentului de Administrare si Utilizare a Cailor Publice de Comunicatie din Municipiul Tecuci.”.

La dezbaterea publica vor participa cetatenii care au depus amendamente cu privire la proiectul mai sus mentionat.

Descarcă proiectul de AICI

DEZBATERI PUBLICE DIN ANUL 2022

23.12.2022 – Minuta, Dezbaterii publice din 15 decembrie 2022 „Aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci.” Descarcă documentul de AICI

23.12.2022 – Minuta, Dezbaterii publice din 15 decembrie 2022 „Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023.” Descarcă documentul de AICI

21.01.2022 – În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică locală, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii
publice urmätorul proiect de act normativ:

“Aprobarea bugetului local 2022”

Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Direcției Generală Economică, Investiții, Achiziții publice, cât și pe internet la adresa www.primariatecuci.ro.

Recomandările scrise ale cetățenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Serviciul Comunicare, din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci, str.1 Decembrie 1918, nr.66, transmise la nr.de fax 0236/816054 sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro până la data de 31.01.2022.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare la proiect de act normativ privind: „Aprobarea bugetului local pe anul 2022”. Descarcă proiectul de AICI. Descarcă anunțul de AICI.

DEZBATERI PUBLICE DIN ANUL 2021

20.12.2021 – Minuta, Dezbaterii publice din 15 decembrie 2021 „Modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci.” Descarcă documentul de AICI
20.12.2021
– Minuta, Dezbaterii publice din 15 decembrie 2021 „Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022” in baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transprența decizională in administrația
publică, U.A.T. Municipiul Tecuci a organizat Miercuri, 15.12.2021, ora 1200 la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, dezbaterea publică asupra următorului proiect de hotârăre: „Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022”. Descarcă documentul de AICI
07.12.2021
– În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica locală, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

“Modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci”.

Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Serviciului Monitorizare Servicii Publice, cât şi pe internet la adresa primariatecuci.ro.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse până la Serviciul Comunicare, din cadrul U.A.T Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, transmise la nr. de fax 0236.816.054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro, pâna la data de 10.12.2021, ora 1200
Dezbaterea publică va avea loc la Casa de Cultură Tecuci, sala Studio, în data de 15.12.2021, ora 1400.
Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare la proiect de act normative: Modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci”.  Descarcă anunțul de AICI. Descarcă proiectul de hotărâre de  AICI
26.11.2021
– În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa deciziţională în administraţia publică locală, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022.

Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Serviciului VENITURI SI EXECUTARE SILITĂ , cât şi pe internet la adresa primariatecuci.ro

Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Serviciul Comunicare, din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, transmise la nr. de fax 0236.816.054 sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro până la data de: 10.12.2021, ora 1200.

Dezbaterea va avea loc la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, în data de 15.12.2021, ora 1200.

Materialele transmise vor purta menţiunea:

“Recomandare la proiect de act normativ privind: ”Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022.”

Descarcă conținutul proiectului de AICI
09.11.2021 – Minuta dezbaterii publice din 01.nov.2021 privind „Aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public/privat al Municipiului Tecuci.” Descarcă documentul de AICI.
21.10.2021
– MINUTA, DEZBATERII PUBLICE DIN 19 OCTOMBRIE 2021 „Regulamentul pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi de comerţ si prestări de servicii din Municipiul Tecuci și viza anuală a acestora.” Descarcă documentul de AICI
19.10.2021
– Având în vedere prevederile art 7, alin (1) din Legea nr 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Tecuci aduce la cunoștința publică:
În data de 01.11.2021 ora 1100, va avea loc la sediul Casei de Cultură, sala Studio, din str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, sedința publică de dezbatere care va avea următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public/privat al municipiului Tecuci

Proiectul poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, la Serviciul Comunicare-Compartiment gestionarea Relaţiilor cu societatea civilă şi mass media.
Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei Municipiului Tecuci sau poate fi consultat pe site-ul instituţiei. Vezi anunțul integral AICI. Descarcă regulamentul de AICI
   17.09.2021 – În conformitate cu prevederile art.7 din legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală,  UAT Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice:

Regulamentul pentru eliberarea autorizaţilor de funcţionare pentru activităţi de comerţ şi prestări de servicii din municipiul tecuci şi viza anuală a acestora.

Regulamentul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul serviciului comunicare, cât şi pe internet la adresa primariatecuci.ro.
Recomandările scrise ale cetățenilor cu privire la regulamentul supus: dezbaterii publice pot fi depuse la serviciul comunicare din cadrul UAT Tecuci, str.1 decembrie 1918, nr. 66, transmise la nr. de fax 0236.816.054 sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro până la data de: 27.09.2021 dezbaterea va avea loc la Casa de cultură Tecuci, Sala studio, în data de: 19.10.2021, orele 1200
materialele transmise vor purta menţiunea: recomandare la regulamentul pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru activități de comerț și prestări de servicii din Municipiul Tecuci şi viza anuală a acestora. Descarcă anunțul de AICI . Regulamentul pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru activități de comerț și prestări servicii din Municipiul Tecuci și viza anuală a acestora poate fi descărcată de AICI
23.08.2021
– Minuta, dezbaterii publice din 20 august 2021 „Aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil locuințe P+4E cu parter comercial, împrejmuire, amenajare alei auto și pietonale – strada 1 Decembrie 1918, nr. 124, Municipiul Tecuci. Pentru detalii descarcă documentul de AICI
04.08.2021
– În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa deciziţională în administraţia publică locală, U.A.T.Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:                                        

Aprobarea Planului urbanistic zonal – Construire imobil locuințe P+4E cu parter commercial, împrejmuire, amenajare alei auto și pietonale – Strada 1 Decembrie 1918, nr.124, Municipiul Tecuci.

Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Direcției Arhitect Șef, cât şi pe internet la adresa primariatecuci.ro.
  Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la relaţii publice din cadrul U.A.T. Tecuci, str.1 Decembrie 1918, nr.66, transmise  la nr.de fax 0236.816.054 sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro până la data de: 18.08.2021.
Dezbaterea va avea loc la  Casa de Cultură Tecuci, Sala studio în data de : 20.08.2021, orele 12.
Materialele transmise vor purta menţiunea “Recomandare la proiect de act normativ privind: ”Aprobarea Planului urbanistic zonal – Construire imobil locuințe P+4E cu parter comercial, împrejmuire, amenajare alei auto și pietonale Strada 1 Decembrie 1918, nr.124, Municipiul Tecuci.”  Pentru detalii descarcă documentul de AICI
10.06.2021
– Minuta dezbaterii publice din 10 iunie 2021 | „Aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea teraselor sezoniere pe domeniul public și privat al Municipiului Tecuci”. Descarcă documentul de AICI
13.05.2021
– În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice:

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCŢIONAREA COMISIEI DE SISTEMATIZARE A CIRCULAŢIEI RUTIERE ȘI PIETONALE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TECUCI .

Materialele poate fi studiate la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul D.S.P cât şi pe internet la adresa primariatecuci.ro.

Recomandările scrise ale cetățenilor cu privire la regulamentul supus dezbaterii publice, vor fi depuse până la data de 03.06.2021, ora 1600, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, transmise la nr. de fax: 0236.816.054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro.

Dezbaterea publică va avea loc la CASA DE CULTURA, SALA STUDIO, în data de 10.06.2021, ora 1200, prezența în sală se va face cu respectarea prevederilor Legii. nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările și completările ulterioare. Descarcă regulamentul de AICI
23.04.2021 – Minuta dezbaterii publice din 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Tecuci 2021. Descarcă documentul de AICI
20.04.2021
– Minuta dezbaterii publice din 20.04.2021- aprobarea delegării gestiunii câini fără stăpân. Descarcă documentul de AICI
07.04.2021
– În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizițională în administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre nr. 36/07.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tecuci pe anul 2021

Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul D.G.E., cam. 7 cât şi pe internet la adresa primariatecuci.ro. Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor fi depuse până la data de 16.04.2021, ora 1400, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, transmise la nr.de fax: 0236.816.054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro.
Materialele transmise vor purta menţiunea ’’Recomandare la proiect de act normativ.” Dezbaterea publică va avea loc la CASA DE CULTURĂ, SALA STUDIO, în data de 22.04.2021, ora 1100, prezenţa în sală se va face cu respectarea prevederilor Legii. nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să participe la dezbaterea publică, vor depune cereri de înscriere la Registratura Primăriei Municipiului Tecuci, până la data de 16.04.2021, pentru a se respecta prevederile Legii nr. 55/2020.
În cazul în care se vor înscrie la dezbatere mai multe persoane decât numărul de locuri admise, conform incidenţei COVID-19 din ziua dezbaterii, se vor organiza mai multe etape de consultări, la distanţă de o oră fiecare. Pentru detalii descarcă documentul de AICI
19.03.2021 –  În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect:

„Proiect de hotărâre privind: aprobarea delegării gestiunii prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Tecuci.”

Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Serviciului monitorizare servicii publice, cam. 15, cât și la adresa web primariatecuci.roRecomandările scrise ale cetățenilor cu privire la proiectul supus dezbaterii publice, vor fi depuse până la data de 16.04.2021, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, transmise la numărul de fax 0236.816.054, sau în format electronic la adresa de e-mail: registratura@municipiultecuci.ro . Dezbaterea publică va avea loc la Casa de cultură Tecuci, sala Studio, în data de 20.04.2021, ora 11.00.
     Prezența în sală se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare. Descarcă documentul de AICI
16.03.2021
– Minuta dezbaterii publice din 15 .mart.2021 | „Aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea teraselor sezoniere pe domeniul public și privat al Municipiului Tecuci”. Descarcă documentul de AICI
16.02.2021 – Dezbatere publică privind organizarea și funcționarea teraselor sezoniere. În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre nr. 6/16.02.2021 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea teraselor sezoniere pe domeniul public și privat al municipiului Tecuci

Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat, cam. 32 cât și pe internet la adresa www.primariatecuci.ro.

Recomandările scrise ale cetățenilor cu privire la proiectul de act normativ suspus dezbaterii publice, vor fi depuse până la data de 12.03.2021, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci,  transmise la nr. de fax: 0236.816.054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea ”Recomandare la proiect de act normative”

Dezbaterea publică va avea loc la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, în data de 15.03.2021, ora 1400, prezența în sală se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, cu modificările și completările ulterioare

Detalii în documentul ce poate fi descărcat de AICI

DEZBATERI PUBLICE DIN ANUL 2020

24.12.2020 – Minuta dezbaterii publice din 23.12. 2019 la Proiectul de hotărâre privind „stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021”. Vizualizați documentul AICI
02.12.2020
–   În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect:

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021.

Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Serviciului Venituri şi Executare Silită, cam. 29 cât şi pe internet la adresa www.primariatecuci.ro.

Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul supus dezbaterii publice, vor fi depuse până la data de 10.12.2020, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, transmise la nr. de fax 0236.816.054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro.

Dezbaterea publică va avea loc la Casa de Cultură Tecuci, sala Studio, în data de 23.12.2020, ora 1000, prezenţa în sala se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, cu modificările şi completările ulterioare.

Vizualizați proiectul AICI

DEZBATERI PUBLICE DIN ANUL 2019

20.12.2019 – Minuta dezbaterii publice din data de 16.12.2019 la Proiect de hotarâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 si Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice si juridice din Municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI
26.11.2019 – In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice urmatoarele proiecte :

Proiect de hotarâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020

si

Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice si juridice din Municipiul Tecuci.

Proiectele pot fi studiate la sediul Primariei Municipiului Tecuci in cadrul Serviciului Venituri si Executare Silita, camera 29 cat si pe internet la adresa www.primariatecuci.ro.  Recomandarile scrise ale cetatenilor cu privire la proiectele supuse dezbaterii publice, vor fi depuse pâna la data de 06.12.2019, la sediul Primariei Municipiului Tecuci, transmise la nr. de fax 0236-816054, sau in format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro .
Dezbaterea publica va avea loc in Sala de Sedinte a Primariei Municipiului Tecuci in data de 16.12.2019, ora 16.00.

 • Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 . Vizualizati proiectul  AICI
 • Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice si juridice . Vizualizati proiectul AICI

29.10.2019 – Minuta dezbaterii publice din data de 25 OCTOMBRIE 2019. Vizualizati documentul AICI
21.10.2019 – Propuneri privind –  „Aprobarea Regulamentului pentru efectuarea Serviciului de transport public local pe raza Municipiului Tecuci și a Caietului de sarcini al Serviciului de transport public local prin curse regulate.” – in dezbatere publica.  Vizualizati documentul AICI
10.10.2019 –  In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală , U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice urmatorul proiect de act normativ. Proiect de hotărire privind

„Aprobarea Regulamentului pentru efectuarea Serviciului de transport public local pe raza Municipiului Tecuci și a Caietului de sarcini al Serviciului de transport public local prin curse regulate.”

Proiectul poate fi studiat la sediul Primariei Municipiului Tecuci in  cadrul S.A.D.P.P , camera 25 cat și pe internet la adresa www.primariatecuci.ro .
Recomandările scrise ale cetățenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor fi depuse pană la data de 21.10.2019, la sediul Primariei Municipiului Tecuci, transmise la nr. de fax 0236-816054, sau in format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro .
Dezbaterea va avea loc în Sala de Ședințe a Primăriei Municipiului Tecuci in data de 25.10.2019, ora 14.00.

 • Anunt public. Descarca anuntul de AICI
 • Hotararea supusă dezbateri publice. Descarca documentul de AICI

13.08.2019 – Minuta dezbaterii publice din 12.08. 2019 la Proiectul de hotărâre privind „rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiul Tecuci, pe anul 2019”. Vizualizați documentul AICI
09.08.2019 – Reprogramarea dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind „rectificarea bugetului centralizat de venituri  și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2019.”
Având în vedere faptul că în data de 08.08.2019 la ședința dezbaterii publice privind proiectul de hotarare -„rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2019”, nu a fost prezent nici un reprezentant al societății civile, astfel se reprogramează dezbaterea publică în data de 12.08.2019, ora 16.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice proiectul de act normativ mai sus menționat, luni, 12.08.2019, orele 16.00 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în Sala de Ședințe a Primăriei Municipiului Tecuci.

PRIMAR, Cătălin Constantin Hurdubae
Secretar  U.A.T. Municipiul Tecuci – Jr. Fotache Valerica

01.08.2019 – Amendament la La HCL din data de 08.08.2019  : referitor la : Proiectul de hotarare  42311/16.07.2019 privind „Rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci si modificarea Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare al UAT ,Municipiul Tecuci,pa anul 2019″ . In raportul de specialitate nr. 42311/16.07. 2019 , la sectiunea „Dezvoltare”, se corecteaza pozitiile din Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare ,conform cu Anexa nr.1 la prezenta. Modificarile propuse nu afecteaza valorile din bugetul local. Descarca documentul de AICI
29.07.2019 – AMENDAMENT LA HCL DIN 08.08.2019 – Referitor la: Proiectul de hotarâre nr. 42311 / 16.07.2019 privind ,,Rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci si modificarea Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2019.” Descarca documentul de AICI 
17.07.2019 – In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală , U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :

Proiect de hotărâre privind „Rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finantare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2019.”

Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul D.G.E, camera 9 cât și pe internet la adresa www.primariatecuci.ro .
Recomandările scrise ale cetățenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor fi depuse pâna la data de 29.07.2019, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în cadrul D.G.E. camera 9, transmise la nr. de fax 0236-816054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro .

   Dezbaterea va avea loc în Sala de Ședinte a Primăriei Municipiului Tecuci
în data de 08.08.2019, ora 15.00.   

PRIMAR , Cătălin Constantin Hurdubae
Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci , Jr. Fotache Valerica 

28.05.2019–  Raportul  informării și consultării publicului privind documentația: Actualizare Plan Urbanistic General (PUG) și a reglementului local de urbanism al Municipiului Tecuci, Județul Galați. Descarcă documentul de AICI
17.05.2019 – Minuta dezbaterii publice din data de 14.mai.2019, la Proiectul de Hotărâre privind „Regulamentul pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietățile Municipiului Tecuci în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi de comunicații electronice”.  Vizualizați documentul AICI
15.05.2019 – Minuta dezbaterii publice din data de 13.mai.2019, la Proiectul de Hotărâre privind „Aprobarea Bugetului inițial centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, PC anul 2019.” . Vizualizați documentul AICI
14.05.2019 –  Intrebari / Observatii primite din partea publicului la PUG preliminar si raspunsurile pe care Directia Arhitec Sef le-a dat sau urmeaza sa le dea ,  in cadrul raportului privind  informarea si consultarea publicului .  Descarca documentul de AICI
25.04.2019 – Minuta dezbaterii publice din data de 25 Aprilie 2019. Descarcă documentul de AICI 
22.04.2019 – În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica locala, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ. Proiect de hotărâre privind

Aprobarea Bugetului iniţial centralizat de venituri si cheltuieli si a Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii si surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci , pe anul 2019″.

Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul D.G.E, cam.9 cât si pe internet la adresa www.primariatecuci.ro .
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor fi depuse  până la data de 10.05.2019, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în cadrul D.G.E. cam 9, transmise la nr. de fax 0236-816054 , sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro.

Dezbaterea va avea loc în Sala de Sedinte a Primăriei Municipiului Tecuci în data de 13.05.2019, ora 15.00.

PRIMAR , Cătălin Constantin Hurdubae
Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci ,Jr. Fotache Valerica

 •    Proiectul de hotarare pote fi descarcat de AICI

22.04.2019Minuta dezbaterii publice din data de 18 Aprilie 2019. Descarca documentul de AICI

19.04.2019 – Reprogramarea dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind

„Regulamentul pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietăţile Municipiului Tecuci în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum si măsurile privind construirea de reţele noi de comunicaţii electronice”

Având în vedere faptul că în data de 18.04.2019, ora 16, la sedinta dezbaterii publice privind proiectul de  hotărâre  ,,Regulamentul pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietăţile Municipiului Tecuci în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum si măsurile privind construirea de reţele noi de comunicaţii electronice , nu au fost prezenţi toţi reprezentanţii companiilor ce oferă servicii de comunicaţii electronice pe raza municipiului Tecuci iar participanţii au solicitat un termen suplimentar pentru studierea conţinutului Regulamentului aflat în dezbatere, a fost stabilit un nou termen pentru dezbaterea publică în data de 14 mai 2019, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Tecuci.
Amendamentele se pot depune până în data de 9 mai 2019, la Registratura Primăriei municipiului Tecuci sau, în format electronic, la adresa: registratura@municipiultecuci.ro

PRIMAR,  Cătălin Constantin Hurdubae
Responsabil pentru relatia cu societatea civila , Consilier , Adelina Barbuta .

 • Proiectul de Hotărâre privind documentul supus dezbaterii publice poate fi descărcat de AICI

15.04.2019 – În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională  în administraţia publica locala, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect  de act normativ :  Proiect de hotărâre privind

Indexarea impozitelor si taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei”.

Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Serviciului Venituri si Executare Silită ,cam.25 cât şi pe internet la adresa www.primariatecuci.ro .

Dezbaterea va avea loc in Sala de Şedinţe a Primăriei Municipiului Tecuci în data de  25.04.2019, ora 16.00

Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor fi depuse până la data de 22.04.2019, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, in cadrul Serviciului Venituri şi Executare Silită cam 25, transmise la nr. de fax 0236-816054, sau in format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro. Materialele transmise vor purta menţiunea „Recomandare la proiect de act normativ”.

 • Anunțul Dezbaterii publice poate fi descărcat de AICI
 • Proiectul de Hotărâre privind Dezbaterea publică poate fi descărcat de AICI

28.03.2019 – În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :

Proiect de hotarare privind  „Regulament pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietățile Municipiului Tecuci în vederea instalării , întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi de comunicații electronice.”

Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul S.A.D.P.P. , camera 16, cât si pe internet la adresa www.primariatecuci.ro .

    Dezbaterea va avea loc în Sala de Ședinte a Primăriei Municipiului Tecuci în data de 18.04.2019, ora 16.00

Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor fi depuse până la data de 08.04.2019, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în cadrul S.A.D.P.P., camera 16 , transmise la nr. de fax 0236- 816054, sau în format eletronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro.
Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la proiect de act normativ.

PRIMAR,  Cătălin Constantin Hurdubae
Responsabil pentru relatia cu societatea civila , Consilier , Adelina Barbuta .

 • Proiectul de Hotărâre privind documentul supus dezbaterii publice poate fi descărcat de AICI

13.03.2019 –  Cetăţenii Municipiului Tecuci sunt invitaţi să consulte documentele privind propunerile de

Actualizare a PLANULUI URBANISTIC GENERAL (PUG)

şi să transmită observaţii şi propuneri asupra acestor documente disponibile la sediul Municipiului Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, Compartimentul Urbanism, et II, cam.20; în perioada 15.03.2019-30.04.2019. Publicul este invitata să participe la prezentarea şi dezbaterea propunerilor PLANULUI astfel:

Dezbatere publică la sediul primăriei Tecuci, strada 1 decembrie 1918, nr. 66, în data de 20.05.2019, ORA 10.

Comentariile, observatiile si propunerile referitoare la intenţia de elaborare a planului pot fi transmise, începând cu data afisării, către Primăria municipiului Tecuci, cu sediul în strada 1 Decembrie 1918, nr. 66, jud. Galati, cod 805300 prin:

 •  scrisori depuse la registratură autorităţii locale (în perioada indicată)
 •  adresa de e-mail: registratura@municipiultecuci.ro
 •  scrisori prin poştă pe adresa: primăriei municipiului Tecuci (cu data de trimitere în perioada indicată). Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului începând cu data de 03.05.2019 prin:
 •  afişare la sediul Primăriei municipiului Tecuci
 •  publicare pe pagina de internet a autorităţii publice www.primariatecuci.ro

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului din partea autorităţii publice locale din cadrul Municipiului Tecuci sunt: arh Vasilică Crăciun – tel 0725.802.040, ing. Mihai Balaban – tel 0725.802.040, ing. Lucian Gradea – tel 0725.802.009, jr. Vasile Manolache – ţel.0372.364.111 int. 20, ec. Cătălina Codău – tel 0725.802.072, care pot fi contactate la sediul Primăriei Tecuci, de luni până vineri, la telefon sau email: registratura@municipiultecuci.ro

Arhitect șef, arh. Vasilica Craciun
compartiment Urbanism și amenajarea teritoriului , ing. Mihai Balaban
Serviciul comunicare registratură, ec. Cătălina Codău

04.03.2019 –  Minuta dezbaterii publice din 04.mart.2019 la Proiectul de Hotarâre privind „Modificarea H.C.L. nr.274/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului
de parcare din Municipiul Tecuci”. Vizualizați documentul AICI
06.02.2019 – În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.5212003 privind transparenţa decizională în administraţia publica locala, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :   Proiect de hotărâre privind Modificarea H.C.L. nr. 274/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci. Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul S.A.D.P.P., cam. 16, cât și pe internet la adresa www.primariatecuci.ro.

Dezbaterea va avea loc în Sala de ședințe a Primăriei Municipiului Tecuci în data de 04.03.2019, ora 1600.

Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor fi depuse până la data de 21.02.2019, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în cadrul S.A.D.P.P., camera 16, transmise la nr. de fax 0236.816.054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro. Materialele transmise vor purta mențiunea „Recomandare la proiect de act normativ„.

 • Modificarea HCL 274/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare din municipiul Tecuci. Vizualizați documentul AICI

21.01.2019 – Minuta Dezbaterii publice din 21 ianuarie 2019 – „Actualizare PUZ aprobat cu H.C.L.nr.254/2014 – PUZ fosta U.M. 01589 – str. Gheorghe Petrașcu, Municipiul Tecuci”. Vizualizați documentul AICI
09.01.2019 – Minuta dezbaterii publice din 7.ian.2019, la Proiectul de Hotărâre privind Aprobarea Regulamentului de atribuire în gestiune delegata a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Tecuci. Vizualizați documentul AICI
04.01.2019 – În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa deciziţională în administraţia publica locala, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ. „Proiect de hotărâre privind Actualizare PUZ aprobat cu H.C.L. nr.254/2014 – PUZ  fosta U.M. 01589 – strada Gheorghe Petrascu, Municipiul Tecuci.”  Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Direcţiei Arhitect Sef, camera.20, cât si pe internet la adresa www.primariatecuci.ro . Dezbaterea va avea loc în Sala de Sedinţe a Primariei Municipiului Tecuci în data de 21.01.2019, ora 1600.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor fi depuse până la data de 11.01.2019, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în cadrul Direcţiei Arhitect Sef, camera 20, transmise la nr. de fax 0236-8160545 sau în format electronic la adresa de email  registratura@municipiultecuci.ro.  Materialele transmise vor purta menţiunea  ” Recomandare la proiect de act normativ.”

   ⊃  03.01.2019 – Anunț dezbatere publica Actualizare PUZ. Vizualizați documentul AICI
⊃  03.01.2019 – Proiect de Hotărare actualizare PUZ. Vizualizați documentul AICI
⊃  03.01.2019 – PUZ – Sistematizare Zona UM 01589. Vizualizați documentul AICI

04.01.2019 –  În conformitate cu prevederile articolului 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa deciziţională în administraţia publica locala, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ: „Proiect de hotărâre privind Aprobarea Regulamentului de atribuire în gestiune delegata a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Tecuci„.
Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul S.A.D.P.P., camera16, cât şi pe internet la adresa www.primariatecuci.ro . Dezbaterea va avea loc în Sala de Şedinţe a Primăriei Municipiului Tecuci în data de 07.01.2019, ora 1600.  Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor fi depuse până la data de 21.12.2018, ora 1200 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în cadrul S.A.D.P.P., camera 16 , transmise la nr. de fax 0236.816.054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiuItecuci.ro .  Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la proiect de act normativ.PRIMAR , Cătălin Constantin Hurdubae.
⊃  Vizualizaţi anunţul AICI
⊃  Vizualizaţi proiectul de Hotărâre AICI

Dezbateri publice organizate de Primaria Municipiului Tecuci

 

DEZBATERI PUBLICE DIN ANUL 2018

  •  

21.12.2018 – MINUTA DEZBATERII PUBLICE DIN 20 DECEMBRIE 2018 -La Proiectul de Hotărâre privind Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice din Municipiul Tecuci care refuză să încheie contract de prestări servicii cu operatorul Serviciului de Salubrizare . Vizualizati documentul AICI
18.12.2018 – MINUTA DEZBATERII PUBLICE DIN 17 DECEMBRIE 2018 la Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019. Vizualizati documentul  AICI
10.12.2018 –  În conformitate cu prevederile articolului 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa deciziţională în administraţia publica locala, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ: „Proiect de hotărâre privind Aprobarea Regulamentului de atribuire în gestiune delegata a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Tecuci„.
Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul S.A.D.P.P., camera16, cât şi pe internet la adresa www.primariatecuci.ro . Dezbaterea va avea loc în Sala de Şedinţe a Primăriei Municipiului Tecuci în data de 07.01.2019, ora 1600.  Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor fi depuse până la data de 21.12.2018, ora 1200 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în cadrul S.A.D.P.P., camera 16 , transmise la nr. de fax 0236.816.054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiuItecuci.ro .  Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la proiect de act normativ.PRIMAR , Cătălin Constantin Hurdubae.
Vizualizaţi anunţul AICI
Vizualizaţi proiectul de Hotărâre AICI
28.11.2018 Dezbatere publica instituirea taxei salubrizare
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, U.A.T.Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice şi juridice din Municipiul Tecuci care refuză să încheie contract de prestări servicii cu operatorul serviciului de salubrizare.  Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul B.U.I.E.S. PF/PJ, cam. 25, parter, cât şi pe internet la adresa vvww.primariatecuci.ro. Dezbaterea va avea loc în Sala de Şedinţe a Primăriei Municipiului Tecuci joi 20.dec.2018, ora 1630  Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor fi depuse până la data de 10.12.2018 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în cadrul B.U.I.E.S. PF/PJ, cam 25, transmise la nr. tel/fax 0236.816.054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro.   Materialele transmise vor purta menţiunea „Recomandare la proiect de act normativ„  Vizualizati anuntul  AICI . Proiectul de act normativ poate fi decărcat de AICI  
28.11.2018 –  În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică locală, Primăria Municipiului Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019.  Proiectul poate fi studiat la sediul Primărie Municipiului Tecuci în cadrul B.U.I.E.S. PF/PJ, cam. 25, parter, cât şi pe internet la adresa www.primariatecuci.ro .  Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la sediul Primărie Municipiului Tecuci în cadrul B.U.I.E.S. PF/PJ, cam. 25, transmise la nr. de fax 0236.816.054 sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro până la data de 07.12.2018.  Dezbaterea va avea loc în Sala de Şedinţe a Primăriei Municipiului Tecuci în data de 17.12.2018, orele 16:30  .  Materialele transmise vor purta menţiunea „Recomandare la proiect de act normativ„ – Vizualizaţi documentul AICI

Dezbateri publice din anul 2017

19.12.2017 – Minuta dezbaterii publice din data de 13 decembrie 2017- privind Proiectul de Hotărâre – Aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice şi juridice din Municipiul Tecuci. Vizualizati minuta AICI
19.12.2017 – Minuta dezbaterii publice din data de 12 decembrie 2017 – privind Proiectul de Hotărâre  ,,Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci ” . Vizualizati minuta  AICI
19.12.2017 – Minuta dezbaterii publice din data de 11 decembrie 2017. Vizualizati documentul AICI
24.11.2017 – Proiect de act normativ – Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018. Vizualizati proiectul  AICI
24.11.2017 – Proiect de Hotararea privind ” Aprobare Regulament de organizare si functionare a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci”. Descarca documentul de AICI
24.11.2017 – Proiect de Hotarare privind ” Aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice din Municipiul Tecuci „. Descarca materialul de AICI
23.11.2017 – Proiect de Hotarare privind  „Stabilirea criteriilor de zonare si incadrarea strazilor in zone de impozitare „.  Descarca materialul de AICI
07.09.2017 – Minuta dezbaterii publice din data de 05 septembrie 2017. Descarca documentul de AICI
09.08.2017 – Minuta dezbaterii publice din data de 02 August 2017 privind Proiectul de Hotarare „Actualizare Strategie de Dezvoltare a Municipiului Tecuci perioada 2017- 2027” . Descarca  documentul de AICI 
02.08.2017 – Minuta dezbaterii publice din data de 24.iul.2017 privind Proiectul de Hotarare „Modificarea taxei de habitat cu destinatie de salubrizare in municipiul Tecuci”. Descarca documentul de AICI 
Dezbatere publica – modificarea Regulamentului privind Taxa de Habitat cu Destinația de Salubrizare, începând cu data de 1.08.2017. Descarca documentul de  AICI sau aceeseaza link-ul
31.05.2017 – Minuta dezbaterii publice din data de 26 mai 2017  – privind proiectul de hotarare „Aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului si autorizatiei de functionare privind comercializarea produselor si serviciilor de piata in municipiul Tecuci”. Descarca documentul de AICI
23.05.2017 – Minuta dezbaterii publice din data de 22 mai 2017 – privind proiectul de hotarare „Aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului si autorizatiei de functionare privind comercializarea produselor si serviciilor de piata in municipiul Tecuci”. Descarca documentul de  AICI

 

Dezbateri publice din anul 2016

15.12.2016 – Minuta dezbaterii publice din data de 14 decembrie 2016 – proiect Stabilire taxe si impozite pentru 2017. Descarca documentul de AICI
12.12.2016 – Minuta dezbaterii publice din data de 12 decemnrie 2016. Descarca documentul de AICI
28.11.2016 – Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017. Descarca documentul de AICI
12.08.2016 – Minuta Dezbaterii Publice privind Aprobarea PUD – Construire Spatiu Comercial str. Pietii nr. 1. Descarca documentul de AICI
25.07.2016 – Dezbatere publica – Proiect documentatie PUD Construire spatiu comercial str. Pietii nr.1. Descarca documentul de AICI
21.01.2016 – Minuta Dezbaterii Publice Privind Aprobarea Documentatiei Tehnice Pentru Puz  Construire Ferma Reproducere Porci Extravilan. Descarca documentul de  AICI
07.01.2016 – Minuta Dezbaterii Publice din 06.01.2016 – Regulament de Eliberare a Acordului si a Autorizatiei de Funtionare Privind Comercializarea Produselor si Serviciilor de Piata In Municipiul Tecuci. Descarca documentul de AICI

 

Dezbateri publice din anul 2015

06.11.2015 – Minuta Dezbaterii Publice Privind Stabilirea Impozitelor si Taxelor Locale Pentru Anul Fiscal 2016  Descarca documentul de AICI


Total Page Visits: 7354 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.