Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii


    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

Program-minimis-cresterea-ovinelor

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    CAPITOLUL I

    Dispoziţii generale

    ART. 1

    (1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

    (2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol… Vezi documentul de mai jos:


Total Page Visits: 1325 - Today Page Visits: 3

Comentariile sunt închise.