Dezbatere publică – Aprobare Buget inițial pe anul 2019


Dezbatere-publica-aprobarea-Bugetului-2019-Tecuci-2019

  În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica locala, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ.

 
Proiect de hotărâre privind

Aprobarea Bugetului iniţial centralizat de venituri si cheltuieli si a Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii si surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci , pe anul 2019

Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul D.G.E, cam.9 cât si pe internet la adresa www.primariatecuci.ro .

Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor fi depuse până la data de 10.05.2019, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în cadrul D.G.E. cam 9, transmise la nr. de fax 0236.816.054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro.

Dezbaterea va avea loc în Sala de Sedinte a Primăriei Municipiului Tecuci în data de 13.05.2019, ora 1500

PRIMAR , Cătălin Constantin Hurdubae
Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. Fotache Valerica

  •    Proiectul de hotărâre poate fi descărcat de AICI

Total Page Visits: 385 - Today Page Visits: 3

Comentariile sunt închise.