AUTORIZATIA DE LIBERA CIRCULATIE (2022)


Organizarea traficului utilajelor si autovehiculelor de transport marfa pe strazile cu restrictii de tonaj in municipiul Tecuci este reglementata prin HCL nr.184/22.12.2011;

Prin HCL nr.166/22.12.2021 sunt specificate si tarifele de eliberare a autorizatiei de libera circulatie (aviz acces autovehicule), functie de masa maxima autorizata, perioada de solicitare si traseul de deplasare.                    LISTA DOCUMENTELOR  NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI  DE  LIBERA CIRCULATIE:

  • a) cerere pentru eliberarea autorizatiei, in care solicitantul/operatorul de transport va specifica numarul de inmatriculare al autovehiculului, traseul  si durata (intervalul) pentru care se  solicita autorizarea;
  • b) copie  dupa  certificatul de inregistrare la oficiul registrul comertului (pentru persoane juridice), respectiv carte identitate (C.I/B.I) , pentru persoanele fizice ;
  • c) copie  dupa  certificatul de inmatriculare a autovehiculului cu starea tehnica valabila;
  • d) dovada achitarii taxei (chitanta, ordin de plata, virament etc) pentru utilizarea cailor publice in municipiul Tecuci,conform H.C.L. nr.184/2011, art.62.

NOTA : Cererea de autorizare si documentele enumerate mai sus, vor fi asezate in ordinea precizata mai sus intr-un dosar cu sina si vor fi depuse la registratura (pentru solicitantii/operatorii de transport rezidenti), sau online pe adresa de e-mail: registratura@municipiultecuci.ro ;

Tarifele percepute conform HCL nr.166/22.12.2021:

Masa totala maxima autorizata  
zi luna. an      
 Pana la 10 tone 50 lei 500 lei 3600 lei      
 Peste 10 tone 100 lei 1000 lei 8400 lei      

Autorizatiile de libera circulatie sunt eliberate de Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice , la sediul acesteia din str. 1 Decembrie 1918, pe zi, saptamana, luna, an.

Modalitati plata:

1) Plata în numerar, direct la casieria  sediul Direcției Taxe și Impozite Locale Tecuci, adresa str.1 Decembrie 1918 nr.66, cod postal 805300;            

2) Plata prin virament bancar, folosind contul următor (modalitatea preferată de transportatorii nerezidenți, cei din municipiul Tecuci  achită direct la casierii): 

           RO66 TREZ 3072 1160 203X XXXX;          Beneficiar: Primaria Tecuci: C.U.I/C.F 4269312;

3)  Plata online prin intermediul site-ului www.ghișeul.ro – plată fara autentificare în prealabil.

      Nota: La rubrica “Taxa selectata”, se completeaza (alege)  21.A.16.03.00  Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare / taxe receptie.


Total Page Visits: 5075 - Today Page Visits: 4

Comentariile sunt închise.