Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de 31.10.2017, orele 14.00


Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de  31.10.2017, orele 14.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele  proiecte  ale  ordinii de zi:

          1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli prin suplimentare de venituri şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2017. Descarca materialul de AICI

         2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 la Societatea PIEŢE PREST TEC S.R.L. Tecuci. Descarca materialul de AICI

         3.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de transport şi depozitare deşeuri municipale (menajere nepericuloase) ce va fi practicat de Societatea Rampa Rateş S.R.L. Tecuci. Descarca  materialul de AICI

        4.Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.1, nr.2, nr.3 din H.C.L. nr.154/17.07.2017 privind tarifele ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L. pentru unele activităţi din serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci. Descarca materialul de AICI

 

P R I M A R,

Cătălin Constantin Hurdubae

                                                                                                                    AVIZAT,

                                                                       Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci                

                                                                                    Jr.Fotache Valerica  


Total Page Visits: 1728 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.