Dezbatere publică – Rectificare buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019


In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală , U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ.

Proiect de hotărâre privind „Rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finantare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2019.”

Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul D.G.E, camera 9 cât și pe internet la adresa www.primariatecuci.ro .
Recomandările scrise ale cetățenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor fi depuse pâna la data de 29.07.2019, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în cadrul D.G.E. camera 9, transmise la nr. de fax 0236-816054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro .
Dezbaterea va avea loc în Sala de Ședinte a Primăriei Municipiului Tecuci în data de 08.08.2019, ora 15.00.

PRIMAR , Cătălin Constantin Hurdubae
Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci , Jr.Fotache Valerica 

 

01.08.2019  – Amendament la La HCL din data de 08.08.2019  : referitor la : Proiectul de hotarare  42311/16.07.2019 privind „Rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci si modificarea Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare al UAT ,Municipiul Tecuci,pa anul 2019″ . In raportul de specialitate nr. 42311/16.07. 2019 , la sectiunea „Dezvoltare”, se corecteaza pozitiile din Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare ,conform cu Anexa nr.1 la prezenta. Modificarile propuse nu afecteaza valorile din bugetul local. Descarca documentul de AICI

29.07.2019 – AMENDAMENT LA HCL DIN 08.08.2019 – Referitor la: Proiectul de hotarâre nr. 42311 / 16.07.2019 privind ,,Rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci si modificarea Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2019.” Descarca documentul de AICI


Total Page Visits: 326 - Today Page Visits: 6

Comentariile sunt închise.