Perspective de dezvoltare locală în Municipiul Tecuci


Perspective de dezvoltare locală

   Interesul unor dezvoltatori imobiliari pentru realizarea unor investiții la nivel local, în zona fostei UM 01589, a determinat administrația locală tecuceană să analizeze posibilitatea valorificării unor imobile aparținând UAT municipiul Tecuci.

 
În ședința ordinară a Consiliului local Tecuci, din data de 21.febr.2019, a fost adăugat pe ordinea de zi un proiect de hotărâre de consiliu local pentru trecerea, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tecuci, a unui imobil cu o suprafață construită de 2.393 mp și suprafață aferentă de 17.811 mp.  Acest fapt ar permite o valorificare ulterioară a acestui bun care a intrat în patrimoniul Consiliului local Tecuci prin HG1262/18.10.2005.

Oportunitatea acestei inițiative este justificată de faptul că, în ultimii 13 ani,  imobilul menționat nu a fost folosit și o eventuală investiție în această zonă ar contribui la dezvoltarea zonei și crearea de noi locuri de muncă.

În conformitate cu art. 29 din Legea 273/2006 referitoare la finanțele publice locale, modificată prin OUG 63/2010 : Sumele rezultate din vânzarea, în condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale și se cuprind în secțiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor.” Ceea ce înseamnă că veniturile obținute dintr-o eventuală valorificare nu pot avea altă destinație decât pentru realizarea unor obiective de investiții la nivelul municipiului Tecuci.

Trecerea acestui imobil din domeniul public în domeniul privat ar fi în corelare și cu Planul de Urbanism Zonal aflat în procedură de avizare sub aspectul regimului juridic.

Din păcate, proiectul nu a întrunit suficiente voturi favorabile pentru a putea fi promovat, o parte din consilierii locali justificând că au nevoie de timp suplimentar pentru a analiza această inițiativă. În consecință, proiectul de hotărâre va fi trecut pe ordinea de zi a unei viitoare ședințe de consiliu local.

Serviciul Comunicare – Registratură
Primăria municipiului Tecuci


Total Page Visits: 391 - Today Page Visits: 5

Comentariile sunt închise.