Dezbatere publică – Proiect de hotărâre Actualizare PUZ (UM 01589)


Proiect hotărâre Actualizare PUZ

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa deciziţională în administraţia publica locala, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ.

„Proiect de hotărâre privind Actualizare PUZ aprobat cu H.C.L. nr.254/2014 – PUZ  fosta U.M. 01589 – strada Gheorghe Petrascu, Municipiul Tecuci.”

    Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul Direcţiei Arhitect Sef, camera. 20, cât si pe internet la adresa www.primariatecuci.ro . Dezbaterea va avea loc în Sala de Sedinţe a Primariei Municipiului Tecuci în data de 21.01.2019, ora 16.00

     Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor fi depuse până la data de 11.01.2019, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în cadrul Direcţiei Arhitect Sef, camera 20, transmise la nr. de fax 0236.816.054 sau în format electronic la adresa de email registratura@municipiultecuci.ro.

 Materialele transmise vor purta menţiunea  ” Recomandare la proiect de act normativ.” 

 

PRIMAR , Cătălin Constantin Hurdubae   

SECRETAR , Jr. Valerica Fotache 


Total Page Visits: 361 - Today Page Visits: 5

Comentariile sunt închise.