Dezbatere publică – Regulamentul de organizare a sistemului de parcare


Dezbatere publica parcari - Primaria Tecuci 2019

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica locala, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ.

   Proiect de hotărâre privind Modificarea H.C.L. nr. 274/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci   

Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci în cadrul S.A.D.P.P., cam. 16, cât și pe internet la adresa www.primariatecuci.ro.

Dezbaterea va avea loc în Sala de ședințe a Primăriei Municipiului Tecuci în data de 04.03.2019, ora 1600.

 
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor fi depuse până la data de 21.02.2019, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în cadrul S.A.D.P.P., camera 16, transmise la nr. de fax 0236.816.054, sau în format electronic la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Recomandare la proiect de act normativ„.

PRIMAR, Cătălin Constantin Hurdubae
SECRETAR, U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. Valerica Fotache

  • Modificarea HCL 274/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare din municipiul Tecuci. Vizualizați documentul  AICI

Total Page Visits: 266 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.