Reprogramare dezbatere publica – Rectificare buget pe anul 2019


 Reprogramarea dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind „rectificarea bugetului centralizat de venituri  și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finantare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2019.”

Având în vedere faptul că în data de 08.08.2019 la ședința dezbaterii publice privind proiectul de hotarare -„rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2019”, nu a
fost prezent nici un reprezentant al societații civile, astfel se reprogramează dezbaterea publică în data de 12.08.2019, ora 16, 00 .

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administratia publică locală, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice proiectul de act normativ mai sus mentionat, luni, 12.08.2019, orele 16.00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, in Sala de Sedinte a Primariei Municipiului Tecuci.

PRIMAR, Cătălin Constantin Hurdubae
Secretar  U.A.T. Municipiul Tecuci – Jr.Fotache Valerica

 

01.08.2019  – Amendament la La HCL din data de 08.08.2019  : referitor la : Proiectul de hotarare  42311/16.07.2019 privind „Rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci si modificarea Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare al UAT ,Municipiul Tecuci,pa anul 2019″ . In raportul de specialitate nr. 42311/16.07. 2019 , la sectiunea „Dezvoltare”, se corecteaza pozitiile din Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare ,conform cu Anexa nr.1 la prezenta. Modificarile propuse nu afecteaza valorile din bugetul local. Descarca documentul de AICI

29.07.2019 – AMENDAMENT LA HCL DIN 08.08.2019 – Referitor la: Proiectul de hotarâre nr. 42311 / 16.07.2019 privind ,,Rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci si modificarea Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2019.” Descarca documentul de AICI


Total Page Visits: 185 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.