Ședinţă de îndată a Consiliului local Tecuci în data de 11.02.2021, ora 16


Sedinta-de-indata-consiliul-local-dec
 

  În temeiul, art. 133 alin. 2, lit. a coroborat cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 4 și alin. 5 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 11.02.2021, ora 1600  are loc şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, care se va desfăşura ON-LINE, prin aplicația ”ZOOM”, cu următoarele  proiecte  ale  ordinii de zi:

Art.1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 28.01.2021.

Art.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 4 la Contractele de delegare a gestiunii traseelor de transport public local prin curse regulate în municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI

 
      PRIMAR, Lucian-Grigore COSTIN
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, jr. George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 920 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.