Ședință extraordinara a Consiliului Local în 11.oct.2019, ora 14


Consiliul-local-Tecuci-extraordinara-2019
În temeiul, art.133 alin.2, lit.a coroborat cu art.134 alin.1 lit.a, alin.2, alin.3 lit. b și alin.5 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 11.10.2019, ora 1400 are loc şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, din str.1 Decembrie 1918 nr. 66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

                

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 2 la H.C.L. nr. 130/03.07.2018 de aprobare a indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Sediul Primăriei Tecuci, Județul Galați”. Descarcă documentul de  AICI
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 2 și Art. 3 din H.C.L. nr. 131/03.07.2018, privind aprobarea proiectului ,,Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Sediul Primăriei Tecuci, Judeţul Galaţi” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B. Descarcă documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre privind aprobare actualizare indicatori economici ai investiţiei ,,Modernizare străzi în Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi, Etapa I”, după încheierea contractelor de achiziţie publică, pe surse de finanţare. Descarcă documentul de AICI

 

 PRIMAR, Cătălin Constantin HURDUBAE
 AVIZAT, Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci, jr.Valerica FOTACHE


Total Page Visits: 833 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.