Ședință extraordinară a Consiliului Local în 10.12.2019, ora 16


Consiliul-local-Tecuci-extraordinara-2019
În temeiul, art. 133 alin. 2, lit.a coroborat cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. b și alin. 5 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 10.12.2019, ora 16 00 are loc şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, din str.1 Decembrie 1918 nr. 66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:                

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al Municipiului Tecuci, pe anul 2019. Descarca documentul de AICI
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Adormirea Maicii Domnului Cernicari, pentru susținerea obiectivului ”Reparații curente exterioare Biserica Adormirea Maicii Domnului Cernicari”. Descarca documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfinții Voievozi Noi, pentru susținerea obiectivului ”Reparații curente jgheaburi și burlane”. Descarca documentul de AICI
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Tecuci, pentru anul școlar 2020-2021. Descarca documentul de AICI
  5. Proiect de hotărâre privind emiterea acceptului de înființare a consorțiului școlar începând cu anul școlar 2020-2021 între Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu Tecuci și Liceul Tehnologic Ovid Caledoniu Tecuci. Descarca documentul de AICI
  6. Proiect de hotărâre privind emiterea acceptului de înființare a consorțiului școlar începând cu anul școlar 2020-2021 între Școala Gimnazială Ion Petrovici Tecuci și Liceul Tehnologic Ovid Caledoniu Tecuci. Descarca documentul de AICI
  7. Proiect de hotărâre privind emiterea acceptului de înființare a consorțiului școlar începând cu anul școlar 2020-2021 între Școala Gimnazială Victor Ion Popa Ivești și Liceul Tehnologic Ovid Caledoniu Tecuci. Descarca documentul de AICI

 

          PRIMAR, Ing. Cătălin Constantin HURDUBAE
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, jr. Valerica FOTACHE


Total Page Visits: 1561 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.