Ședinţă extraordinară a Consiliului local Tecuci în data de 09.08.2021, ora 16


Sedinta-extraordinara-aug-2021-Tecuci

   În temeiul, art. 133 alin. 2, lit. a coroborat cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. b și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 09.08.2021, ora 1600 are loc şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la  Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:   

  1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din: 29.07.2021.
  2. Proiect de hotărâre nr. 102/05.08.2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local al domnului MARTIN EUGEN. Descarcă documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre nr. 97/22.07.2021 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2021. Descarcă documentul de AICI
  4. Proiect de hotărâre nr. 96/22.07.2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci precum și grila de salarizare a personalului contractual. Descarcă documentul de AICI
  5. Proiect de hotărâre nr. 101/04.08.2021 privind modificarea Anexei nr.4 la H.C.L. nr. 39 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini și a contractului de concesiune aferent Serviciului de administrare a piețelor și oborului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
  6. Proiect de hotărâre nr. 99/02.08.2021 privind numirea Directorului Executiv al Societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci până la încetarea Contractului de mandat al Administratorului/Directorului General al societății. Descarcă documentul de AICI

Completarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 9.08.2021.

  1. Proiect de hotărâre nr. 103/06.08.2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcţii ale societatii Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI

PRIMAR, Lucian-Grigore COSTIN
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, jr. George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 2970 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.