Ședință extraordinară de îndată a consiliului local în 22.05.2020, ora 12


Sedinta-consiliului-local-mai-2020-Tecuci
  În temeiul, art.133 alin.2, lit.a coroborat cu art.134 alin.1 lit.a, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 22.05.2020, ora 12.00 are loc şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la sediul Primăriei Municipiul Tecuci, din str.1 Decembrie 1918 nr. 66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci în perioada de alertă la nivel național, pentru alocarea de sume necesare combaterii și prevenirii COVID-19. Descarca documentul de AICI
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul:”MODERNIZARE STRĂZI ETAPA 2 – LOT 2” Municipiul Tecuci, Județul Galați. Descarca documentul de AICI

 

            PRIMAR, Ing. Cătălin Constantin HURDUBAE
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci George Lucian BORȘAN

 


Total Page Visits: 392 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.