Ședinţă ordinară a Consiliului local Tecuci în data de 27.05.2021, ora16


Sedinta-ordinara-mai-2021-Tecuci

   În temeiul, art. 133, alin. 1 coroborate cu art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. a și alin. 5, art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 27.05.2021, ora 1600 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:   

 1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 20.05.2021.
 2. Proiect de hotărâre nr. 56/20.05.2021 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent perioadei iunie-decembrie a anului 2021.  Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre nr. 55 /19.05.2021 privind aprobarea unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică în proces cu S.C Romlux Lighting Company S.A. în dosarul nr. 24410/3/2017 – recurs. Descarecă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 54 /18.05.2021 privind aprobarea unui schimb de apartamente A.N.L. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre nr. 61 /20.05.2021 privind propunerea pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 235/2017 privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre nr. 58 /20.05.2021 privind atestarea apartenenței unui imobil-teren la domeniul public al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre nr. 59 /20.05.2021 privind atestarea apartenenței unui imobil-teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre nr. 63 /20.05.2021 privind trecerea unui imobil-teren situat în str. Carol I, din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre nr. 57 /20.05.2021 privind trecerea unui imobil-teren situat în str. Berzei din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre nr. 60/ 20.05.2021 privind atribuirea de denumire unei străzi din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre nr. 62/ 20.05.2021 privind aprobarea vânzării directe a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat în str. Alexandru Lascarov Moldoveanu, nr. 80. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre nr. 52/ 14.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Municipale ”Ștefan Petică” Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură – Biblioteca Municipală ” Ștefan Petică” Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 13. Informări, interpelări, petiții.

  PRIMAR, Lucian-Grigore COSTIN
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, jr. George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 2133 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.