Stabilirea și asigurarea locurilor speciale pentru afișajul electoral – 2020


Locuri-speciale-afisaj-electoral-parlamentare-Tecuci

  Dispozitia nr 150 din 4.11.2020,  privind stabilirea și asigurarea locurilor speciale pentru afișajul electoral în perioada electorală a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul  2020.

 
   Domnul Lucian-Grigore Costin, Primarul Municipiului Tecuci, județul Galați, validat prin Încheierea din data de 14.10.2020, pronunţată de Judecătoria Tecuci în dos. nr. 4224/324/2020;

  Având în vedere prevederile:

 •  Hotărârii Guvernului nr. 744/2020, data desfășurării alegerilor pentru Senat si Camera Deputaților din anul 2020, s-a stabilit in ziua de duminică, 6 decembrie 2020,
 •  Hotărârea Guvernului nr. 745 din 03 septembrie 2020 pentru  aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020,
 •   Art. 20 alin. 5 și art. 79 din Legea  nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente,
 •   Adresa nr. 69045/03.11.2020 emisă de Instituția Prefectului – Județul Galați,
 •   art. 196 alin 1 lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

DISPUNE: 

 
  Art.1. În vederea desfășurării alegerilor pentru Senat si Camera Deputaților din data de  6 decembrie 2020, se stabilesc  locurile  speciale de afișaj electoral după cum urmează:

 •   parcul central – zona str. I. Petrovici colț cu str. 1 Decembrie 1918;
 •   piața centrală-zona parcare vest piața de produse industriale;
 •   piața din zona industrială – zona de nord a Școlii ,,Iorgu Iordan,, Tecuci;
 •   Cartier N. Bălcescu- str. Ana Ipătescu- zona Școala nr. 7 Nicolae Bălcescu;
 •   Cartier Satu Nou – str. Tecuciul Nou- zona Școala nr.1 „A. Rugină”;
 •  Cartier Cernicari – str. Cocorăști- zona fostei Școlii nr.9;
 •  Cartier Crivițeni – partea de sud a str. Mălureni, la intersecția cu str. Plugului;
 •   Cartier CFR zona Școala nr. 8 „Ovid Caledoniu”.

  Art.2. (1) Locurile speciale pentru afișaj electoral trebuie să fie situate în zone frecventate de cetățeni, fără stânjenirea circulației pe drumurile publice și a celorlalte activități din localitate.

 (2) Panourile electorale vor fi menținute pe amplasamente pe întreaga durată a campaniei electorale, respectiv 6 noiembrie 2020 – 5 decembrie 2020, ora 7,00.

 (3) Pe un panou electoral fiecare partid politic , alianță politică, alianță electorală, sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale, care participă la alegeri sau fiecare candidat independent poate aplica numai două  afișe electorale, potrivit art. 79 alin. 4 din Legea nr. 208/2015.

  Art.3. Integritatea panourilor, afișelor electorale și a altor materiale de propaganda electorală amplasate în locurile autorizate vor fi asigurate de către Poliția Locală Tecuci.

  Art.4. Direcția Servicii Publice va asigura până la data de 06.11.2020, pregătirea (curățarea, repararea, vopsirea) și montarea panourilor de afișaj electoral, în locațiile menționate la art.1 din prezenta dispoziție.

  Art.5. Prezenta dispoziție va fi dusă la îndeplinire prin grija Direcției Servicii Publice – din cadrul UAT Municipiul Tecuci și a Poliției Locale Tecuci.

  Art.6. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunotinta celor interesați prin grija Secretarului General al Municipiului Tecuci.

  

PRIMAR,  Lucian-Grigore COSTIN   
Contrasemneaza pentru legalitate,  Secretar General al UAT Municipiul Tecuci  Jr.George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 480 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.