Ședintă ordinară a Consiliului local Tecuci în data de 08.07.2020, ora 14


/Sedinta-ordinara-consiliul-local-iulie-2020
  În temeiul, art. 133 alin. 1 coroborate cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. a și alin. 5, art.135 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 08.07.2020,  ora 1400 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la sediul CASEI DE CULTURĂ Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1.  Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de termen a mandatului de consilier local al doamnei Diaconu Petronela Monica. Descarca documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (iulie 2020 – septembrie 2020). Descarca documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. nr. 206/31.10.2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Leonte Ionel și abrogarea art. 2 din H.C.L. nr. 207/31.10.2018 precum și menținerea Hotărârii Consiliului Local nr. 75/31.03.2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Hulea Mitică și H.C.L. nr. 76/31.03.2017 privind modificarea componenței Comisiei de specialitate nr. 5 ”Administrația publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor” a Consiliului Local Tecuci. Descarca documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind completarea comisiei de validare a mandatelor de consilier cu un membru. Descarca documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale Societății ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ȘI A SPAȚIILOR VERZI S.R.L. Tecuci. Descarca documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații cu destinație de sedii partide. Descarca documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului – teren – monument istoric, situat administrativ în Municipiul Tecuci, strada Victoriei, nr.14, Județul Galați, înscris în CF nr.105079 Tecuci. Descarca documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind înlocuirea doamnei Lovin Valeria Olimpia din Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal ANTON CINCU din Tecuci. Descarca documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind încetarea Contractului de mandat nr.6284/03.10.2018 a doamnei Bostan Daniela Carleta – Administrator/Director General al Societății Companiei de Utilități Publice Tecuci S.R.L. Tecuci ca urmare a renunțării directorului general la mandatul încredințat. Descarca documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului PALADI SILVIU în funcția de Administrator/Director General al Societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.R.L. TECUCI. Descarca documentul de AICI
 11. Informări, interpelări, petiții.
 •       ERATA –  Privind articolele 1 si 2 din Proiectul de Hotarare inscris pe ordinea de zi la punctul 5 a sedintei Consiliului Local Tecuci -din data de 08.07.2020. Descarca documentul de AICI

PRIMAR,  Ing. Cătălin Constantin HURDUBAE   
AVIZAT, Secretar General  U.A.T. Municipiul Tecuci, George Lucian BORȘAN

 


Total Page Visits: 615 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.