Ședintă ordinară a Consiliului local Tecuci în data de 16.07.2020, ora 14


Sedinta-ordinara-consiliul-local-iul-2020

   În temeiul art. art. 133 alin. 1 coroborate cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. a și alin. 5, art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Tecuci, că la data de 16.07.2020, orele  1400, are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la sediul U.AT. Municipiul Tecuci, cu următoarele  proiecte ale  ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de termen a mandatului de consilier local al domnului Hulea Mitică. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Voinea Ionuț. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei de specialitate nr.2 ”Organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură”. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind revocare H.C.L. nr.23/19.03.2020 privind alegerea viceprimarului Municipiului Tecuci, Județul Galați. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor la H.C.L. nr.10/03.03.2020 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent trimestrelor II-IV ale anului 2020. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.53/2013 privind aprobarea modalităților de premiere a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul II 2020. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului și reconfirmarea împrumutului în valoare de 30.000.000 lei, aprobat prin H.C.L. nr. 09/03.03.2020. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (construcție + teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr.64-66, pavilion A1. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor imobile (teren) S2 și S3, aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situate în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr.64-66. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (construcție+teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, pavilion K. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (construcție+teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr.64-66, pavilion K 10. Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Tecuciul Nou, nr.2. Descarcă documentul de AICI
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la H.C.L. nr.119/26.08.2010. Descarcă documentul de AICI

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de 16.07.2020, orele 14 00, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci referitor la prelungirea Contractului de mandat nr.5560/03.09.2018 a domnului VÎRLĂNUȚĂ CONSTANTIN Director Administrativ al Societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.R.L. TECUCI pentru o perioadă de 1 (unu) ani. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci referitor la prelungirea Contractului de mandat nr. 4/25.04.2018 a domnului GROSU DANIEL-VIRGIL Administrator/Director General al Societății ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ȘI A SPAȚIILOR VERZI S.R.L. TECUCI pentru o perioadă de 1 (unu) ani. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci referitor la prelungirea Contractului de mandat nr.16/15.10.2018 a domnului FARCASANU GRIGORE Director executiv al Societății ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ȘI A SPAȚIILOR VERZI S.R.L. TECUCI pentru o perioadă de 1 (unu) ani. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci referitor la prelungirea Contractului de mandat nr.937/25.04.2018 a domnului IONITA FLORIAN Administrator/Director General al Societății PIEȚE PREST TEC S.R.L. pentru o perioadă de 1 (unu) ani. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci referitor la prelungirea Contractului de mandat nr.1863/31.08.2018 al doamnei CAMBANACHE LILIANA Director Executiv al Societății PIEȚE PREST TEC S.R.L. pentru o perioadă de 1 (unu) ani. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Spitalului Municipal ”Anton Cincu” Tecuci a unui imobil cu destinația de locuință de serviciu. Descarcă documentul de AICI

              Ședința de consiliu va desfășura prin mijloace electronice – videoconferință.

              PRIMAR, Cătălin Constantin HURDUBAE
AVIZAT, Secretar  General U.A.T. Municipiul Tecuci, George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 801 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.