Ședintă ordinară a Consiliului local Tecuci în data de 25.06.2020, ora 16


Sedinta-ordinara-consiliul-local-iunie-2020-Tecuc
   În temeiul, art. 133 alin. 1 coroborate cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. a și alin. 5, art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 25.06.2020, ora 16 00 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la sediul Primăriei Municipiul Tecuci, din str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:  

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local , pe anul 2020. Descarca documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul ,,Reabilitare și extindere iluminat public Parc Regina Elisabeta (proiectare și execuție)” Municipiul Tecuci, județul Galați. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ,, Extindere conductă de gaze naturale strada Nicolae Bălcescu, Municipiul Tecuci, județul Galați. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 1 la HCL nr. 107/11.10.2019 de aprobare a indicatorilor economici pentru obiectivul ,, Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Sediul Primăriei Tecuci, județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 1 și Art. 2 la HCL nr. 108/11.10.2019 privind aprobarea proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Sediul Primăriei Tecuci” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (construcție + teren), aparținând Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci,  str Gheorghe Petrașcu, pavilion K. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Tecuciul Nou, nr. 2. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (construcție + teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci,  situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 64-66, pavilion K 10. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (teren) S2 și S3, aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci,  situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 64-66. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci,  situat în Municipiul Tecuci, str. Ștefan cel Mare, nr. 141. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – Construire imobil unitați servicii – Strada 1 Decembrie 1918, nr. 68. Descarcă documentul de  AICI
 12. Informări, interpelări, petiții. 
 • Ordinul Prefectului nr. 227/09.06.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al doamnei Valeria Olimpia Lovin, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Tecuci, județul Galați, înregistrat la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 41656/17.06.2020

 

PRIMAR, Ing. Cătălin Constantin HURDUBAE
     AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci George Lucian BORȘAN

 


Total Page Visits: 1168 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.