Ședinţă ordinară a Consiliului local Tecuci în data de 27.11.2020, ora 12


Sedinta-ordinara-consiliul-localdec

   În temeiul, art. 133 alin. 1 coroborate cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. a și alin. 5, art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 27.11.2020, ora 1200 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la  Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:     

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2020. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul III 2020. Descarcă documentul de  AICI
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – CONSTRUIRE IMOBIL PRESTĂRI SERVICII (BIROURI) ȘI LOCUINȚĂ –STRADA REPUBLICII NR.23. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 3846 mp de teren situat în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 70,38 mp de teren situat în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Grădiniței cu program prelungit nr. 14 a unui imobil situat în Tecuci, strada Cocorăști nr. 1. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil situat în Tecuci, Aleea Plopilor, nr. 5, bl. H1, ap. 13 din locuință convenabilă în locuință de necesitate. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Spitalului Municipal ”Anton Cincu” Tecuci a unui modul tip container. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Galați a unui modul tip container. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat, locuințe sociale, convenabile, de necesitate, de serviciu precum și a celor construite prin ANL. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tecuci în consiliile de administrație și comisiile de evaluare și asigurare a calității educației din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ȘI A SPAȚIILOR VERZI S.R.L. Tecuci, ca urmare a cererii de demisie a domnului URSU GABRIEL. Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.R.L. Tecuci, ca urmare a cererii de demisie a domnului URSULICĂ CONSTANTIN. Descarcă documentul de AICI
 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Tecuci în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal ”Anton Cincu”, Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Tecuci în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul Regional Apă Galați” și acordarea unui mandat special. Descarcă documentul de AICI
 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor tarife ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilități Publice S.R.L – Tecuci pentru activități din cadrul Serviciului de salubrizare, începând cu data de 01.12.2020. Descarcă documentul de AICI
 17. Informări, interpelări, petiții. Adresa înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr. 5/12.11.2020 privind suspendarea contractului de mandat al domnului Vîrlănuță Constantin.

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de 27.11.2020, orele 1200, cu următoarele proiecte al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Administrarea Cimitirelor si a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind procedura de acordare a anulării accesoriilor pentru obligațiile fiscale principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local Tecuci, conform art. XVII – Capitolul II din O.U.G. nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L., ca urmare a încetării de drept a mandatului domnului Anton Nicolae. Descarcă documentul de AICI

 
      PRIMAR, Lucian-Grigore COSTIN
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, jr. George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 2327 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.