Sedinţa de îndată a Consiliului local în data de 18.11.2021, ora 16:30


Sedinta-CL-de-indata-nov-3-2021-Tecuci

   În temeiul, art.133 alin.2, lit.a coroborat cu art.134 alin.1 lit.a, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 18.11.2021, ora 16 30are loc şedinţa extraordinarăde îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, care se va desfășura ON – LINE prin aplicatia ZOOM cu următoarele  proiecte  ale  ordinii de zi:   

 1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 05.11.2021.

2. Proiect de hotărâre nr. 166/ 18.11.2021 privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de investiții: ”REABILITARE TERMICĂ GRĂDINIȚA ION CREANGĂ”, MUNICIPIUL TECUCI, ALEEA VASILE ALECSANDRI, NR.2, JUDEȚUL GALAȚI. Descarcă documentul de AICI

  3. Proiect de hotărâre nr. 167/ 18.11.2021 privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de investiții: ”REABILITARE TERMICĂ ȘCOALA ELENA DOAMNA, TECUCI”, MUNICIPIUL TECUCI, STR. COSTACHE RACOVIȚĂ, NR. 24 B, JUDEȚUL GALAȚI. Descarcă documentul de AICI

 


Total Page Visits: 882 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.