Ședinţă extraordinară a Consiliului local Tecuci în data de 18.01.2021, ora 16


Sedinta-extraordinara-ian-2021-Tecuci

 În temeiul, art. 133 alin. 2, lit. a coroborat cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. b și alin. 5 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 18.01.2021, ora 1600 are loc şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:                   

  1. Depunerea jurământului de către domnul consilier Martin Eugen, conform încheierii Judecătorești din 06.01.2021, pronunțată în dosar nr. 5566/324/2020.
  2. Depunerea jurământului de către doamna consilier Dumbravă Ani-Rodica, conform încheierii Judecătorești din 06.01.2021, pronunțată în dosar nr. 5566/324/2020.
  3. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei de specialitate nr. 1 ”Studii, prognoze economice-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului și a comisiei de specialitate nr. 4 Servicii publice comerț”. Descarcă documentul de AICI
  4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L nr. 138 din 27.11.2020. Descarcă documentul de AICI
  5. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil situat în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 39 și transmiterea acestuia în administrarea Grădiniței cu program prelungit nr. 16. Descarcă documentul de AICI

PRIMAR, Lucian-Grigore COSTIN
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, jr. George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 509 - Today Page Visits: 3

Comentariile sunt închise.