Ședință extraordinară de îndată a consiliului local 08.04.2020, ora 16


Sedinta-DE-ÎNDATĂ-CL-2020
  În temeiul, art.133 alin.2, lit.a coroborat cu art.134 alin.1 lit.a, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 08.04.2020, ora 1600 are loc şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci, din str.1 Decembrie 1918 nr. 66, cu următorul  proiect  al  ordinii de zi:  

                       

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci, prin suplimentare de venituri pentru alocarea de sume necesare combaterii și prevenirii COVID-19. Descarcă proiectul de AICI

Datorită condițiilor impuse de situația de urgență, ședința se va desfașura online în regim de vidoconferință. Participanții vor primi datele de acces în sistem cu câteva minute înainte de începerea ședinței .

  PRIMAR, Ing. Cătălin Constantin HURDUBAE 
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci jr. Valerica FOTACHE 


Total Page Visits: 817 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.